ICT-ala tarvitsee osaajia Lapissa – Osaamisen kehittymisen kautta työhön

Lapissa on yhtä aikaa sekä työvoiman tarvetta ICT-alan työtehtäviin, mutta myös alan työttömiä työnhakijoita. Lapin TE-palvelut, Ohjaamo Rovaniemi, Ammattienedistämissäätiö AEL ja Skillege Oy ovat järjestäneet yritysten työvoimatarpeeseen vastatakseen ja työnhakijoiden osaamisen vahvistamiseksi 20 päivän mittaisen uravalmennuksen ohjelmistosuunnittelijan työhön.

Valmennuksen kohderyhmänä olivat nuoret ICT-alan koulutuksen omaavat henkilöt tai harrastuneisuuden kautta osaamista alalla keränneet.

Uravalmennuksella kirkastetaan tulevaisuutta

Uravalmennuksen aikana valmennettavat tutustuivat ohjelmistosuunnittelutyöhön, oppivat eri työtehtävistä, kävivät yritysvierailuilla, kartoittivat omaa osaamistaan ja tekivät henkilökohtaisen jatkosuunnitelman opiskeluun ja työelämään.

Valmennuksessa myös käännettiin peli koodista valmiiksi ohjelmaksi ja siirrettiin älypuhelimeen pelattavaksi. Valmentajana toimineen Skillege Oy:n Kai Kaltiolan mukaan käytännössä kaikille valmennettaville on löytynyt 20 päivän aikana työtehtäviä, jotka kiinnostavat heitä.
– Kiinnostuksen kohteita on löytynyt niin ohjelmoinnista, ohjelmistotestaamisesta, laitepuolesta kuin jopa alan liiketoiminnasta. Osa on jo valmennuksen aikana hakenut töitä ja osalle on tehty selkeät opiskelusuunnitelmat, jotta työpaikka löytyisi myöhemmin, kertoo Kai.

Yritykset ja osaajat hyötyvät

Käynnissä on myös työvoimakoulutuksena toteutettava ohjelmistosuunnittelijakoulutus, joka on suunnattu erityisesti henkilöille, joilla on jo jonkin verran aiempaa kokemusta ohjelmoinnista.

Opiskelijat saavat perustiedon yleisimmistä ohjelmointikielistä sekä eri prosesseista ja työkaluista, mitä alalla tarvitaan. Tämän lisäksi he suorittavat 2–3 kuukauden työharjoittelun alan yrityksessä.

Kain mukaan koulutukseen harjoittelupaikkoja tarjoavissa yrityksissä sekä uravalmennuksen yritysvierailukohteissa on tuotu ilmi osaavan työvoiman tarve.
– Ohjelmistosuunnittelijakoulutuksessa mukana olevat yritykset ovat lupautuneet palkkaamaan harjoittelijan koulutuksen jälkeen, mikäli hänen osaamisensa vastaa toimijan tarpeita, iloitsee Kai.

Osaamisen ja tarpeen kohtaaminen

Pohjoisessa on alalle osaajapotentiaalia.
– Pohjoisen ohjelmistoalan yritykset tarvitsevat osaavaa henkilöstöä sekä toimivia tietoliikenneyhteyksiä. Monilla uravalmennukseen osallistuneilla on sellaista osaamista, joilla voi työllistyä, mutta he eivät ole sitä itse tiedostaneet tai työnhaussa on muuten ollut puutteita. Valmennuksen aikana on myös selvinnyt, että monen koulutustausta voi hyvinkin sopia ohjelmistosuunnittelutehtäviin, Kai avaa valmennusta.

Rekrytointihaasteeseen Lapin TE-palvelut pyrkii osaltaan vastaamaan järjestämiensä koulutusten, valmennusten ja palvelujensa kautta, joita on tarjolla niin henkilö- kuin yritysasiakkaille.

 

Mistä apua omalle digimatkalle?

Tarvitsetko työvoimaa, ota yhteyttä: Tyonantajapalvelut.lappi@te-toimisto.fi,
Työnantajien puhelinpalvelu 0295 039 502 (ma–pe klo 9–16.15)

Henkilöstöön ja yrittäjyyteen liittyvät koulutukset ja valmennukset
Tutustu tarkemmin >>