Yhteystiedot: Mistä apua omalle digimatkalle?

Lapin yrittäjät: Yrittäjän digiopas

Oppaasta löydät tärkeimmät työkalut, käytännön ohjeita ja vinkit, joilla pääset tekemisessä konkreettisesti eteenpäin. Nämä ohjeet auttavat sinua rakentamaan sivut, jotka löydetään, joita luetaan ja joista saat hyötyä liiketoiminnallesi.

Tutustu tarkemmin >>

 

Lapin ELY-keskus 

Yritysten kehittämispalvelut

Tukea digitalisaation kehittämiseen yrityksissä, analyysin, konsultoinnin ja koulutuksen avulla.
Tutustu tarkemmin >>
Löydä asiantuntija >>

Yritysten kehittämisavustus

Pk-yritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja digihankkeet, joilla haetaan kasvua ja/tai kansainvälistä liiketoimintaa.
Tutustu tarkemmin >>
Löydä asiantuntija >>
Oikean asiantuntijan löydät hakusanoilla: yrityksen kehittämisavustukset.

Maaseudun kehittämispalvelut ja maaseudun yritystuet
Maaseudun yritystuet ovat maaseudulle toimiville yrityksille. Kehitä yritystoimintaa yksin tai yhdessä muiden yritysten kanssa.
Tutustu tarkemmin >>
Löydä asiantuntija >>
Oikean asiantuntijan löydät hakusanoilla: maaseudun kehittämispalvelut.

Hanke: Lapin keino

Esimerkkejä siitä, mitä on maaseuturahaston tuella tehty Lapissa. Katso lisää myös Facebookista ja Twitteristä @lapinkeino.
Tutustu tarkemmin >>

 

Lapin TE-toimisto

Työnantaja- ja yrityspalvelut
Työvoiman hankinta, yhteishankintakoulutus.

Ota yhteyttä:
Tyonantajapalvelut.lappi@te-toimisto.fi
Työnantajien puhelinpalvelu 0295 039 502 (ma–pe klo 9–16.15)
Tutustu tarkemmin >>

 

Lapin ammattikorkeakoulu

Palvelut yrityksille digikehityksen tueksi

Ota yhteyttä: palvelut@lapinamk.fi

Lapin ammattikorkeakoulun palvelutuotteita

IDEAN PILOTOINTIVAIHE
• Dialogisuutta ja asiakasosallisuutta tukevat työmenetelmät
• Digitaalisten oppimisvälineiden soveltaminen työelämän kehittämiseen tulkkausalalla
• Digitaalinen viestintä: 3D tulostus, CAD-mallien tuottaminen, mallinnokset ja VR/AR-simulaatiot
• Digitaalisten palveluiden testaus- ja muotoilupalvelut (palvelumuotoilu yhdessä yliopiston kanssa)

IDEAN KAUPALLISTAMISVAIHE
• Somen hyödyntäminen liiketoiminnassa: käytännön vinkkejä digipolulla kulkemiseen pienyrityksille.
• Verkkokaupan pystytys/apua ulkoisen kumppanin löytämiseen
• Digitaalisten markkinoinnin kehittäminen (suunnitelman teko yritykselle)
• 3d demopalvelut, virtuaaliset mallinnokset (pLab)
• Pitchausvideoiden teko greenscreen tekniikkaa hyödyntäen
• Digitaalisten palveluiden ja sähköisen liiketoiminnan kehittäminen (LFA-työpajamenetelmän avulla)
• Mobiili- ja digiratkaisut, roadmapit ja laajemmat suunnitelmat esim. alueelle tai toimialalle
• Teollinen internet ja robotiikka, erilaisia demoja ja pilotteja (telun tutkimusryhmät)

APUA DIGITALISOITUVAAN SOTEEN
• Digimentorointi/tutorointi SOTE-alalla
• Digitaalisuuden ja tiedolla johtamisen kehittäminen
• Digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen SOTE-alan asiakastyössä
• Digitaalisen liiketoiminnan kehittämispalvelut
• Digitaaliset ratkaisut
• eTerveys, eHyvinvointi, etäterveydenhoito ja siihen liitettävät palvelut

Tutustu tarkemmin >>

Toimeksiannot opiskelijoille harjoitteluna, kehittämistehtävänä, projektina tai opinnäytetöinä
Tutustu tarkemmin >>

 

Suomi.fi

Kokoaa tietoa ja palveluja yrityksen eri tilanteisiin.
Tutustu tarkemmin >>