Kehpoista turboa digimatkalle

Yritysten kehittämispalvelut tarjoaa tukea yrityksen digimatkalle

Yritys on edennyt digimatkallaan tien päälle. Tiedon valtatien varrelta löytyvät esimerkiksi nettisivut, verkkokauppa, taloushallinnan ja toiminnanohjauksen järjestelmä ja sosiaalisen median kanavat.
Onko kehityksen päämäärä saavutettu? Vai voiko yritys tankata lisää digimatkan varrella, esimerkiksi hyödyntää työkalujaan vielä tehokkaammin tai kehittää kenties uusia?
“Lappilaisen yrityksen kannattaa hyödyntää kehpoja digimatkan kehittämisen eri vaiheissa”, sanoo yrityskehitysasiantuntija Jari Uusinarkaus.

Mitä ihmeen kehpoja?

Kysymys on ELY-keskuksen tarjoamista yritysten kehittämispalveluista.
“Se tarkoittaa sitä, että yritys voi saada ulkopuolista asiantuntijaosaamista oman yrityksen kehittämiseen ja kasvattamiseen”, valaisee Uusinarkaus.
Palvelut voivat kohdentua esimerkiksi yrityksen kasvuun tai uudistumiseen liittyviin kehittämistarpeisiin, talouden parempaan hallintaosaamiseen, tuottavuuden kehittämiseen, digitalisaation hyödyntämiseen liiketoiminnassa, johtamiseen, markkinointiin tai uuden tuotteen kaupallistamiseen liittyviin asioihin.
“Lapissa yritykset ovat eri vaiheessa digitaalisten työvälineiden hyödyntämisessä liiketoiminnassa. Yrityksen kehittämispalvelut soveltuvat hyvin erilaisiin digitalisaation käyttöönoton tai hyödyntämisen vaiheisiin.”

Näin kehpat toimii

Kun yrittäjällä on halu kasvattaa ja kehittää toimintaansa kannattaa hänen hakeutua kehpa-palveluun.
“Kehittämispalveluiden tavoitteena on edesauttaa yritystä sen tavoitteiden saavuttamisessa. Palvelu räätälöidään asiakkaan tilanteen ja tarpeen mukaisesti. “

Uusinarkauksen mukaan palvelulla voidaan helpottaa yrittäjän digimatkaa monin tavoin: “Digitaalisilla järjestelmillä voidaan kehittää esimerkiksi yrityksen taloushallintaa- ja johtamista, toiminnan ohjausta sekä parantaa asiakkuuden hallintaa ja palvelua. Ulkoisesti digiä hyödynnetään mm. markkinoinnissa ja myyntityössä, some-maailman laajemmassa hyödyntämisessä ja sen vaikuttavuuden mittaamisessa.”

Kuinka paljon palvelu maksaa yrittäjälle?

Kehittämispalvelun tuloksena syntyy yhteistyössä räätälöity paketti, jossa ulkopuolinen asiantuntija valmentaa yrittäjän digimatkan määränpäähän.
“Digitalisaatio tulee yhä voimallisemmin mukaan yritysten toimintoihin. Yritysten kehittämispalveluiden kautta yrittäjä voi saada apua, jossa digitaalisen liiketoiminnan asiantuntija valmentaa ja sparraa häntä”, sanoo Uusinarkaus.

Huippuasiantuntija rientää minun avukseni, kuinkahan paljon tämä lysti kustantaa, voi moni yrittäjä tuskailla.
“Palvelut sisältävät julkista tukea. Yritys voi saada ulkopuolista asiantuntija-apua hyvin pienellä omavastuuhinnalla. Omavastuu on 20-30% palvelun kokonaishinnasta. Analyysipäivän hinta yrittäjälle on 220 € ja konsultointipäivän 300 €.”

Yritysten kehittämispalvelut ovat kysyttyjä ja kiiteltyjä. “Asiakaspalautteista saadut kokemukset ovat erittäin myönteisiä. Yli 90 % palveluita käyttäneistä yrityksistä suosittelee palvelua.”

Haluatko lähteä kehittämään yrityksesi digimatkaa yritysten kehittämispalvelujen tukemana?

Lue lisää: Yritysten kehittämispalvelut
Ota yhteyttä: Uusinarkaus Jari, Yrityskehitysasiantuntija, p. 029 5037 141, jari.uusinarkaus(at)ely-keskus.fi